De sector Zorg en Welzijn moet veranderen; het kan (niet) anders

Als bestuurder, beleidsfunctionaris, manager of professional in zorg en welzijn heb je te maken met flinke uitdagingen. De bevolking vergrijst, de arbeidsmarkt stagneert en wensen en behoeften van cliënten veranderen. Ook het aantal zorgvragen en de complexiteit ervan nemen duidelijk toe. Maatschappelijke verwachtingen, wet- en regelgeving, financieringsstromen en technologie veranderen mee. De huidige invulling en organisatie van zorg en welzijn staan daardoor onder druk.

We staan op een kruispunt. Het moet dringend anders. Om een hoge kwaliteit van zorg en welzijn te behouden, nu én in de toekomst, is het nodig dat betrokken partijen samen toewerken naar verandering. Jouw organisatie is een van die partijen. Is jouw organisatie er klaar voor?

Of lees eerst meer over ons

Team- en organisatieontwikkeling

Veranderprocessen zijn soms moeilijk. En niet toevallig onze specialiteit. Hoe kunnen wij jou daarbij helpen?

    • We ondersteunen je organisatie als interim- en projectmanager bij veranderprocessen.
    • We dragen bij aan competentieontwikkeling van alle betrokkenen door training, coaching en opleidingsadvies.

Wij noemen dit transitie en transformatie in de zorgorganisatie. Een effectieve transitie in jouw organisatie gaat altijd samen met diepgaande en blijvende veranderingen voor professionele teams en andere betrokkenen. Betrek jij jouw professionals en investeer je in de ontwikkeling van je mensen en organisatie? Dan draag je bij aan de kwaliteit van professie en daarmee aan de kwaliteit van zorg en welzijn. Bovendien vergroot je het werkplezier van alle betrokkenen.

Zo werken wij

  • Gewoon | Gewóón doen en gewoon dóén.
  • Samen | In samenspraak. Samen geven we betekenis aan praktijkopgaven vanuit ieders domein, verantwoordelijkheid en plek in de organisatie. Dat doen we met humor en met respect voor elkaar. 
  • Beter | Zorgvuldig, met aantoonbaar resultaat.

Verde staat voor ‘groen’

In verandermanagement staat de kleur groen voor het doelgericht faciliteren van leren en ontwikkelen. En voor het vergroten van (leer-)vermogens van professionals. Samen met je mensen zorgen we dat zij hun werk bewuster en bekwamer kunnen én willen uitvoeren. Met meer vertrouwen in zichzelf en met meer bezieling voor hun organisatie.

Wij kiezen voor groen, jij ook?