Over ons

Gewoon, samen én beter

Wij geloven in gewoon, samen en beter. In een praktische, mensgerichte en zorgvuldig onderbouwde aanpak. Vanuit oprechte interesse gaan we met jou als bestuurder, beleidsfunctionaris, manager of professional in gesprek. We nemen je stap voor stap mee in gedeeltelijke of volledige transitie- en transformatietrajecten binnen je organisatie.

Mariëtte van der Els

Ondersteunt veranderprocessen als interim- en projectmanager

“Verbindingen creëren en mensen bij elkaar brengen, dat doe ik graag. Als interim- en projectmanager ondersteun ik organisaties tijdens de transitiefase. Vanuit mijn expertise zoek ik naar de optimale manier om organisaties in hun kracht te zetten.”

Ervaring

“Ik heb ruim 30 jaar ervaring in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en werkte voor meerdere organisaties. In die jaren vervulde ik verschillende leidinggevende functies op strategisch niveau. Zo was ik eindverantwoordelijk voor cliënten met complexe zorgvragen. In mijn rol werkte ik veel samen met zorg- en welzijnsorganisaties, woningbouwcorporaties, gemeenten en de geestelijke gezondheidszorg. De laatste jaren ben ik actief in de ouderenzorg.”

Expertise 

“Als interim- en projectmanager bij Bureau Verde werk ik nauw samen met betrokken partijen. Ik focus me op het ondersteunen van organisaties op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Zo ben ik binnen de ouderenzorg actief betrokken bij verschillende veranderprocessen. Met als doel dat ouderen actief kunnen blijven deelnemen aan de samenleving en dat ouderenzorg in de toekomst uitvoerbaar blijft.”

Erik van den Ouwelant

Draagt bij aan competentieontwikkeling door training, (team)coaching en opleidingsadvies

“Vanuit oprechte interesse in de mens, haal ik het beste in professionals naar boven. Zodat zij met enthousiasme en overtuiging hun werk kunnen én willen doen. Dat doe ik door training, (team-) coaching en opleidingsadvies. Persoonlijke talenten, drijfveren, ambities en interesses zijn de uitgangspunten voor de ontwikkeling van ieder individu.”

Ervaring

“Ik startte mijn carrière in de primaire zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarna werkte ik onder meer als staffunctionaris, trainer, coach en opleidingsadviseur voor verschillende zorg- en justitiële organisaties.”

Expertise 

“Vanuit mijn rol bij Bureau Verde ondersteun ik organisaties vooral in de transformatiefase. In deze fase werk ik samen met professionals en andere direct betrokkenen aan verandering en duurzame verbetering van competenties. Op individueel niveau én binnen teams. Ik heb in het bijzonder belangstelling voor het organiseren van effectief leren en ontwikkelen en het opleiden van professionals. Ook ben ik thuis in methodische teamontwikkeling en thema’s rondom complexe zorgverlening.”

Netwerk

Dankzij onze netwerkpartners kunnen we organisaties ondersteunen bij gedeeltelijke en volledige transitie- en transformatietrajecten. We werken nauw samen met ervaren en gekwalificeerde trainers, coaches, opleidings- en HRM-adviseurs, interim- en projectmanagers, mediators, vertrouwenspersonen en trainingsacteurs.

Hoe kunnen we jou ondersteunen?