Over ons

Mariëtte van der Els

Team- en organisatieadvies | Interim- en verandermanagement

Na een algemeen vormende loopbaan in de praktijk, heeft Mariëtte zich toegelegd op het management van zorg. Nadat zij werkervaring opdeed als teamleider van diverse zorgteams en als manager van een medisch kinderdagverblijf, maakte Mariëtte de stap naar het sectormanagement voor complex specialistische zorg. In die functie was zij lange tijd integraal verantwoordelijk voor zorgverlening en voor het financiële en personeelsbeleid. Als lid van het managementteam was zij mede verantwoordelijk voor het beleid op organisatieniveau.

Als geen ander is Mariëtte thuis in de aansturing van professionals, expertiseteams en managers, in personeels- en opleidingsbeleid en in communicatie en afstemming met belangenbehartigers, ketenpartners en uiteenlopende zorg- en welzijnsorganisaties, woningbouwcorporaties en gemeentelijke instanties. Daarnaast heeft Mariëtte een ruime ervaring met het leiden van projecten, onder andere op het gebied van nieuwbouw, renovatie en vastgoedbeheer, ouder- en wooninitiatieven, bovenregionale crisisopvang, onderwijs-zorgarrangementen, trainingsprogramma’s in het kader van verandermanagement en terugdringing van ziekteverzuim.

Door anderen wordt Mariëtte gekenschetst als een ‘mensen-mens’, een verbinder. Als een manager die steeds op zoek is naar de optimale manier om professionals in hun kracht te zetten, in functie van hun ontwikkeling, ontplooiing en arbeidssatisfactie en in functie van de doelen die de professionele organisatie nastreeft.

Erik van den Ouwelant

Team- en organisatieadvies | Training, coaching en opleidingsadvies

Erik is zijn carrière begonnen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Als verpleegkundig groepsbegeleider en afdelingshoofd viel hij op door zijn uitgesproken visie en soms onbeteugelde dadendrang en kreeg hij de gelegenheid om een Stafbureau Kwaliteitszorg op te zetten. Door de raakvlakken van kwaliteitszorg met deskundigheidsbevordering is Erik gaandeweg thuisgeraakt in het leren, ontwikkelen en opleiden van medewerkers. Samen met zijn collega’s bouwde hij het Stafbureau uit tot een succesvol, landelijk opererend Opleidingscentrum.

Na kennismaking met de academische wereld in ‘Algemene Sociale Wetenschappen’ en ‘Verplegingswetenschap’ en het doorlopen van diverse leergangen en opleidingen zoals ‘Ontwerpen van Leersituaties’ en de VO ‘Trainen & Opleiden’ heeft Erik zich toegelegd op het (organiseren van) effectief leren en opleiden van volwassenen in professionele organisaties. Daarbij legt hij een sterke belangstelling aan de dag voor talenten, drijfveren, persoonlijke interesses en ambities als uniek vertrekpunt voor ontwikkeling.

Vanaf 2009 werkt Erik vanuit zijn eigen bureau. Naast (het organiseren van) leren, ontwikkelen en opleiden is Erik in het bijzonder thuis in methodische teamontwikkeling en in uiteenlopende thema’s in relatie tot complexe zorgverlening.

Netwerkpartners

Indien wijzelf onverhoopt niet beschikbaar of onvoldoende thuis zijn in de gevraagde thematiek of wanneer een opdracht onze eigen capaciteit overstijgt, maakt Bureau Verde gebruik van zogenaamde netwerkpartners. Het betreft een groot aantal ervaren en gekwalificeerde, door onszelf geselecteerde trainers, coaches, opleidings- en HRM-adviseurs, interim- en projectmanagers, mediators, vertrouwenspersonen en trainingsacteurs.