Actueel

Leergang LVB

De Leergang LVB van Bureau Verde en Connect – Zorg voor verbinding is nu ook online beschikbaar.

In onze online-versie is, net al in de fysieke versie, veel ruimte voor actieve deelname. We besteden aandacht aan de interactie met én de uitwisseling tussen deelnemers. Meer uitleg en informatie over de Leergang LVB vind je op onze flyer.

Sinds een aantal maanden zijn we als Transitiemanager a.i. verbonden aan Stichting Maria-oord, een kleinschalige aanbieder van thuis- en verpleeghuiszorg in Dongen en Oosterhout. Maria-oord maakt op dit moment in het kader van een landelijke pilot, een transitie door van reguliere zorg naar ondersteuning van cliënten en hun netwerk vanuit Community Care Dongen (CCD). Het uitgangspunt daarbij is dat cliënten, ondanks problemen met het geheugen, lichamelijke- of mobiliteitsklachten, eenzaamheid en woon- en leefomstandigheden, zo lang mogelijk zelfstandig thuis willen blijven wonen. Het werken binnen CCD is een sterke wisselwerking tussen formele en informele zorg, waarbij er niet meer via meerdere loketten wordt gewerkt. Wmo, wijkverpleging en Wlz in één hand en regie, waarbij hulp op maat, afgestemd met de cliënt en diens omgeving, wordt gegeven. Het transitiemanagement a.i. wordt ingevuld door Bureau Verde.

Leergang LVB Daelzicht

In samenwerking met ‘Connect Zorg-voor-verbinding’ verzorgen we de Leergang LVB voor een aantal teams van Daelzicht in Heel en omgeving. De leergang bevat meerdere modules die kennis en praktijk op interactieve wijze aan elkaar verbinden, in combinatie met persoonlijke Eqi-leerdoelen.

(Lees meer over Expeditie LVB à klik hier)

Ons teamontwikkelingsprogramma ‘Gaan waarvoor we Staan’

Er is een aanhoudende belangstelling voor het door ons ontwikkelde teamontwikkelingsprogramma  ‘Gaan waarvoor we Staan!’ (Lees meer over ‘Gaan waarvoor we Staan!’)

Bureau Verde biedt EQ-i 2.0

Als aanvulling op de dienstverlening van Bureau Verde is EQ-i 2.0 beschikbaar. Een beproefd instrument dat emotionele intelligentie meet en dat bijdraagt aan betrouwbare werving, selectie en ontwikkeling van medewerkers. (Lees meer over EQ-i 2.0)