Actueel

Community Care

Door de toenemende zorgvraag neemt onder andere de druk op zorgprofessionals en mantelzorgers toe. De zorg voor ouderen moet anders. In dat kader bieden wij het project Community Care. Met als uitgangspunt dat de samenleving kwetsbare mensen ondersteunt in het leven in én het deelnemen aan de samenleving. Met Community Care streven we naar het verhogen van kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen. Ook stimuleren we dat zij langer verantwoord in hun eigen woning en omgeving kunnen blijven. 

Vanuit Bureau Verde spelen we een belangrijke rol bij de implementatie van Community Care. Deelnemende partijen zijn ouderenorganisaties in Midden-Brabant, waaronder Mijzo, Zorggroep Elde Maasduinen, Actief Zorg en stichting Maria-oord. Ook Vecht en IJssel in Utrecht is een deelnemende organisatie. We ondersteunen bij het volledige transitie- en transformatietraject. Daarnaast zijn we betrokken bij de organisatie van domeinoverstijgende samenwerking en financiering. 

Teamontwikkelingsprogramma

Met ons teamontwikkelingsprogramma ontdekken teams hoe zij (weer) voor hun werk kunnen staan en hun professionele vitaliteit kunnen vergroten. Ze vinden antwoorden op vragen als: wat willen we als team? Wat moeten we? Wat doen we nu al en wat gaan we doen? Met andere woorden: waar staan we voor en waar gaan we voor? 

Leergang LVB 

Veel zorgorganisaties in de sector Verstandelijk Gehandicapten (VG) hebben te maken met cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB). De omgang en kennismaking met deze relatief nieuwe doelgroep is voor professionals vaak een uitdaging. Met de Leergang LVB richten we ons op begeleiders en zorgteams in de VG-sector. We bieden zowel een online als een fysieke versie. Het programma bevat modules die kennis en praktijk op een interactieve manier met elkaar verbinden. 

Samen met Karien Blummel van CONNECT zorg voor verbinding verzorgden we de Leergang LVB voor teams van grote organisaties zoals Daelzicht, Cello en Severinus. Voor andere organisaties verzorgden we afzonderlijke elementen uit de Leergang LVB.

Bureau Verde biedt EQ-i 2.0

In samenwerking met Karien Blummel van CONNECT zorg voor verbinding bieden wij EQ-i 2.0. Dit is een gevalideerd instrument dat draagkracht en ontwikkelpunten van professionals in beeld brengt aan de hand van emotionele intelligentie. Ook draagt het bij aan betrouwbare werving en selectie van professionals.

Centrum voor Consultatie en Expertise

Vanuit onze expertise rondom complexe zorgvragen zijn we betrokken bij verschillende casussen via het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE). Het CCE is partner van zorgprofessionals voor expertise over ernstig probleemgedrag bij mensen die langdurig en/of intensieve professionele zorg en ondersteuning nodig hebben. Daar waar professionals dreigen vast te lopen en de kwaliteit van bestaan van de cliënt ernstig onder druk staat, zoeken professionals en CCE samen naar nieuw perspectief. Daarbij ligt onze focus in het bijzonder op beeldvorming en competentieontwikkeling.