Lees meer over EQ-i 2.0

EQ-i 2.0

Als aanvulling op de dienstverlening van Bureau Verde is EQ-i 2.0 beschikbaar. Een beproefd instrument dat emotionele intelligentie meet en dat bijdraagt aan betrouwbare werving, selectie en ontwikkeling van medewerkers.

Wat is emotionele intelligentie?

Emotionele intelligentie (EI) is een reeks emotionele en sociale vaardigheden die van invloed zijn op de manier waarop we onszelf waarnemen en uiten, sociale relaties ontwikkelen, onderhouden, uitdagingen aangaan en emotionele informatie op een effectieve en zinvolle manier gebruiken.

Waarom is emotionele intelligentie belangrijk?

Hoewel emotionele intelligentie niet de enige voorspeller is van het menselijk potentieel voor prestaties en ontwikkeling, is het een bewezen indicator die kan veranderen en gericht kan worden ontwikkeld.

Werving, selectie en ontwikkeling van medewerkers

Het – door een gecertificeerde professional middels EQ-i 2.0 – beoordelen en evalueren van emotionele intelligentie van (potentiële) medewerkers geeft een helder beeld van de draagkracht van de persoon in de omgeving waarin hij of zij moet opereren en van specifieke ontwikkelingsbehoeften of -noodzaak. Aangevuld met andere informatiebronnen zoals interviews, maakt de EQ-i 2.0 het wervings- en selectieproces betrouwbaarder en efficiënter en het ontwikkelingstraject vele malen effectiever.

Ervaring leert dat inzicht in de eigen emotionele ontwikkeling bijdraagt aan draagkracht van medewerkers, als mens en als professional. Medewerkers blijven, met behulp van EQ-i 2.0 langer ‘overeind’ in moeilijke werkomstandigheden. Medewerkers leren hun eigen signalen in complexe situaties te herkennen en tijdig gepaste maatregelen te nemen om te voorkomen dat ze ‘omvallen’.

EQ-i 2.0 en Bureau Verde

In Connect-zorg voor verbinding, heeft Bureau Verde een waardevolle samenwerkingspartner gevonden. Karien Blummel van Connect-zorg voor verbinding is gecertificeerd en bevoegd om middels EQ-i 2.0 emotionele intelligentie van medewerkers te beoordelen en te evalueren. Resultaten ervan worden weergegeven in een terugkoppelingsgesprek en/of een adviesverslag en kunnen worden meegenomen in wervings- en selectieprocedures, in leer- en ontwikkelingstrajecten in het algemeen en in EQ-i-teamtrainingen in het bijzonder.